Tranh vui: Mừng hụt vì cứ tưởng… hix hix

Chỉ vì những câu nói lấp lửng mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt. Dưới đây là 2 mẫu chuyện vui ngắn trong số đó ^^

Tranh vui: Tưởng mời ăn sáng

Tranh vui: Mừng hụt vì cứ tưởng... hix hix

Tranh vui: Mừng hụt vì cứ tưởng... hix hix

Tranh vui: Mừng hụt vì cứ tưởng... hix hix

Tranh vui: Triển lãm Tranh

Tranh vui: Mừng hụt vì cứ tưởng... hix hix

Tranh vui: Mừng hụt vì cứ tưởng... hix hix

Tranh vui: Mừng hụt vì cứ tưởng... hix hix

Tranh vui: Mừng hụt vì cứ tưởng... hix hix

Tranh vui: Mừng hụt vì cứ tưởng... hix hix

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top