Tranh chế vui: Đêm Noel của hội độc thân

Vài tranh chế vui của hội độc thân trong đêm Noel…

Tranh chế vui: Đêm Noel của hội độc thân
Bà Noel ở đâu? Ai biết chỉ giúp ông.

Tranh chế vui: Đêm Noel của hội độc thân
Lá thư  dễ thương gửi ông già Noel.

Tranh chế vui: Đêm Noel của hội độc thân

Tranh chế vui: Đêm Noel của hội độc thân

Tranh chế vui: Đêm Noel của hội độc thân

Tranh chế vui: Đêm Noel của hội độc thân
Ảnh chế đêm Noel của anh chàng độc thân.

Tranh chế vui: Đêm Noel của hội độc thân

Tranh chế vui: Đêm Noel của hội độc thân

Tranh chế vui: Đêm Noel của hội độc thân

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Sơn
Thanh Sơn
5 years ago

Noel sắp đến thật rồi
Có khi phải hỏi Chúa Trời vài câu
Tại sao người giống con trâu
Vất vả cày cuốc dãi dầu nắng mưa
Tại sao đề đóm toàn thua
Thế mà cứ nghiện như bùa thuốc mê
Tại sao so sánh với dê
Mấy ông ấy chỉ vì mê đàn bà
Tại sao người chỉ hát ca
Trong khi khối đứa kêu la suốt ngày
Tại sao có kẻ rất gầy
Đứa trông núc ních béo quay béo tròn
Tại sao gọi ấy là hòn
Sao không gọi quả để còn sinh sôi
Tại sao khổ cứ kêu trời
Thế mà Trời chẳng giả nhời là sao
Mấy câu tạm hỏi xem nào
Ai còn câu nữa mời vào hỏi luôn!
Há Há!!!

Scroll to Top